ชุดทดลองเสียงจากไฟฟ้า (2382D Electric Sounds)

ราคา : ฿346.50 ฿495.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

ชุดทดลองเสียงจากไฟฟ้า (Electric Sound) สื่อการเรียนรู้ เพื่อศึกษาวงจรไฟฟ้า รู้จักชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และนำมาประยุกต์เป็นเครื่องกำเนิดเสียง ส่วนประกอบ 1. คู่มือการใช้ 5. ขดลวดโช้ก 2. สายไฟ 6. ตัวแปรสัญญาณไพอิโซ 3. ตัวนำ 7. ทรานซิสเตอร์ 4. ตัวเก็บประจุ
หรือ