เรียนภาษาจีนให้สนุก # 7 แบบฝึกหัด ( ฉบับปรับปรุง ):ชุด เรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 7

ราคา : ฿115.00

เรื่องย่อ

หนังสือเรียนชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” เขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย(郭少梅) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดีเสียง เป็นชุดแบบเรียน สำหรับนักเรียนระดับที่ 3 เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การจราจร อาชีพการงาน และกิจกรรมในโรงเรียน รวมทั้งฝึกการอ่าน บทความซึ่งให้ความสนุกสนานและข้อคิด พร้อมสอดแทรกสุภาษิตและไวยากรณ์จีน ในบทสุดท้าย ของหน่วย จะมีกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดเล่ม 7 ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน เล่ม 7 เพื่อฝึกฝนและทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้มา ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้คำศัพท์ และอักษรจีนมากยิ่งขึ้น เช่น ดูภาพแล้วตอบคำถามเป็นภาษาจีน เขียนคำศัพท์พร้อมพินอิน วงกลม อักษรจีนที่ถูกต้อง และหัวข้อแต่งประโยคที่สามารถฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะในการนำคำศัพท์มาแต่ง เป็นประโยค เป็นต้น

จุดเด่น
1. เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
2. นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีน ผ่านตัวอักษรพินอิน
3. เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
4. แบบฝึกหัดทบทวนในบทสุดท้ายของหน่วยเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
5. ในแต่ละบทมีหัวข้อ “เรียนรู้คำสุภาษิต” และ “เรียนรู้ไวยากรณ์” เพื่อพัฒนาด้านการอ่านและ ความเข้าใจของนักเรียน รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้น

อ่านแล้วได้อะไร
ปูพื้นฐานความสามารถทางภาษาจีน เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อต่อยอดในการเรียน ในระดับที่สูงขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและครู ระดับชั้นประถม-มัธยม
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 3900010019986
 • ปีที่พิมพ์
 • 2563
 • ผู้เขียน
 • กัวเซ่าเหม่ย
 • จำนวนหน้า
 • 92
 • ขนาด (ซม.)
 • 21 × 28 × 0.4
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • วรรณี ศรีวรรักษ์
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 200.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 3900010019986

ประวัตินักเขียน

กัวเซ่าเหม่ย

0 Review(s)