เรียนภาษาจีนให้สนุก # 8 แบบฝึกหัด (ฉบับปรับปรุง ) :ชุด เรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 8

ราคา : ฿80.50 ฿115.00 |30%Off

เรื่องย่อ

หนังสือเรียนชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” เขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย(郭少梅) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดีเสียง เป็นชุดแบบเรียน สำหรับนักเรียนประถมและมัธยม เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ชีวิตในช่วงปิดภาคเรียน การซื้อของ และการเที่ยวสวนสนุก รวมทั้งฝึกการอ่านบทความซึ่งให้ความสนุกสนานและข้อคิด พร้อมสอดแทรกสุภาษิตและไวยากรณ์ จีน ในบทสุดท้ายของหน่วยจะมีกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึก ปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดเล่ม 8 ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 8 เพื่อฝึกฝนและทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้มา ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้คำศัพท์ และอักษรจีนมากยิ่งขึ้น เช่น วงกลมคำตอบให้สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏ เขียนคำศัพท์พร้อม พินอิน การแต่งประโยค และการฝึกอ่านจับใจความ เป็นต้น

จุดเด่น
1. เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
2. นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีน ผ่านตัวอักษรพินอิน
3. เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
4. แบบฝึกหัดทบทวนในบทสุดท้ายของหน่วยเป็นกิจกรรมฝึกฝนการพูดและกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา ได้ดียิ่งขึ้น
5. ในแต่ละบทมีหัวข้อ “เรียนรู้คำสุภาษิต” และ “เรียนรู้ไวยากรณ์” เพื่อพัฒนาด้านการอ่านและ ความเข้าใจของนักเรียน รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้น

อ่านแล้วได้อะไร
ปูพื้นฐานความสามารถทางภาษาจีน เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อต่อยอดในการเรียน ในระดับที่สูงขึ้นไป
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 3900010020005
 • ปีที่พิมพ์
 • 2563
 • ผู้เขียน
 • กัวเซ่าเหม่ย
 • จำนวนหน้า
 • 96
 • ขนาด (ซม.)
 • 21 × 28 × 0.5
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • วรรณี ศรีวรรักษ์
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 240.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 3900010020005

ประวัตินักเขียน

กัวเซ่าเหม่ย

0 Review(s)