เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ (ปกใหม่) : ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 7 ปี 2553

 • ผู้วาดภาพประกอบ: สุทัศน์ ปาละมะ, อาทิตย์ อมรชร
ราคา : ฿165.00

เรื่องย่อ

“เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้” กล่าวถึง สวนสมรม อันเป็นภูมิปัญญาของชาวใต้ ที่ให้มนุษย์เป็นผู้ปลูกต้นไม้ แล้วปล่อยให้ธรรมชาติหล่อหลอมเลี้ยงดูต้นไม้นั้นให้เจริญเติบโตแสดงถึงวิถีที่ควรเป็นไประหว่างมนุษย์กับสิ่งรอบข้าง ทั้งต่อต้นไม้ สรรพสัตว์ นก หนอน แมลง หรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกัน ผสานกับเจตนาอีกอย่างหนึ่งของผู้เขียน นั่นคือ ต้องการที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผองเพื่อนในวงการนักเขียน ผู้เขียนจึงใช้สวนสมรมเป็นแกนในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ โดยใช้รูปแบบของงานเขียน ทั้งสารคดี บทกวี เรื่องสั้น และความเรียงมาผสมผสานกัน ทั้ง “สวนต้นไม้” และ “สวนอักษร” สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในสวนสมรมนี้แล้ว
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160437078
 • ปีที่พิมพ์
 • 2560
 • ผู้เขียน
 • -
 • จำนวนหน้า
 • 208
 • ขนาด (ซม.)
 • 14.3 x 21 x 1.3
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • สุทัศน์ ปาละมะ, อาทิตย์ อมรชร
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 300.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
0 Review(s)