การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ราคา : ฿251.75 ฿265.00 |5%Off

เรื่องย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นคลังความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และยังช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปูพื้นฐานให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อสันนิษฐาน ข้อเท็จจริง และทฤษฎี จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการค้นหาเบาะแส และประมวลผลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับ "นักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง" รู้จักบทบาทการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง พลังสำคัญในการรับมือปัญหาโลกร้อนที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้
ปลุกพลังความรับผิดชอบเพื่อจัดการปัญหาโลกร้อน เข้าใจหน้าที่และความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในสังคม เข้าถึงแนวทางบรรเทาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160408900
 • ปีที่พิมพ์
 • 2555
 • ผู้เขียน
 • Lynne Cherry และGary Braasch
 • จำนวนหน้า
 • 144
 • ผู้แปล
 • ภัทราวุธ พุสิงห์
 • ขนาด (ซม.)
 • 18.6 x 25.9 x 0.7
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 235.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160408900

ประวัตินักเขียน

Lynne Cherry และGary Braasch

0 Review(s)