เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น

 • ผู้เขียน : Hideko Yamashita
 • ผู้แปล : กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
ราคา : ฿136.50 ฿195.00 |30%Off

เรื่องย่อ

เนื้อหา“เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เป็นผลงานเล่มแรกและเล่มเดียวของอาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ (Hideko Yamashita) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกจากประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี ในเล่มเน้นฝึกทักษะการคิด ให้เด็กตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเองว่าของเล่นชิ้นนี้จำเป็นไหม ข้าวของชิ้นไหนควรทิ้งซึ่งแนวคิดนี้เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิด ช่วยต่อยอดมาสู่ทุกเรื่องในชีวิตของเด็กสอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ ไม่เน้นท่องจำ ข้อสอบไม่ได้มีแค่คำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว แต่ทุกข้อถูกหมดเพื่อดูวิธีคิดและทักษะการวิเคราะห์ของเด็ก
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160437795
 • ปีที่พิมพ์
 • 2017
 • ผู้เขียน
 • Hideko Yamashita
 • จำนวนหน้า
 • 48
 • ผู้แปล
 • กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
 • ขนาด (ซม.)
 • 12.7 x 18.4 x 0.86
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 200.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160437795

NMB

ฉัน หนัง สือ 25 มกราคม · “สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องรู้คือ การเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่มีความสุข มีสำนึกรับผิดชอบ และนับถือตนเอง ไม่ได้จำกัดเฉพาะครอบครัวที่เพียบพร้อมเท่านั้น ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข ให้อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเข้มแข็ง...”

ประวัตินักเขียน

Hideko

จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวะเซะดะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนประยุกต์แนวคิดเรื่อง “ลด โละ ละ” มาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องการปล่อยวาง โดยนำมาประยุกต์ใช้กับ การจัดระเบียบข้าวของในบ้าน การสัมมนาเรื่อง “ลด โละ ละ” ที่ผู้เขียนจัดขึ้น ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้รับความสนใจอย่างมาก

เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น
view
Hideko

฿136.50 ฿195.00 | 30% Off

1 รายการ

1 Review(s)
์NMB
4 พฤษภาคม 2018
NMB
ฉัน หนัง สือ 25 มกราคม · “สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องรู้คือ การเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่มีความสุข มีสำนึกรับผิดชอบ และนับถือตนเอง ไม่ได้จำกัดเฉพาะครอบครัวที่เพียบพร้อมเท่านั้น ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข ให้อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเข้มแข็ง...”