พืช : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ

 • ผู้เขียน : Cha Minkyeong
 • ผู้แปล : ครุชา ปัญชะนา
 • ผู้วาดภาพประกอบ: Lee Gukhyeon
ราคา : ฿185.50 ฿265.00 |30%Off

เรื่องย่อ

สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEMหนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาเข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดและโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการหาคำตอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: พืช เด็กๆ จะได้ศึกษาการกำเนิดของพืชบนโลก ชนิดของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืช รู้จักพืชที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ ประโยชน์ของพืชต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นต้น ท้ายบทมีมุมนักอ่านแสนสนุก ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่าง สนุก ส่วนท้ายเล่มเด็กๆ จะได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นขึ้น
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160441525
 • ปีที่พิมพ์
 • 2561
 • ผู้เขียน
 • Cha Minkyeong
 • จำนวนหน้า
 • 200
 • ผู้แปล
 • ครุชา ปัญชะนา
 • ขนาด (ซม.)
 • 17 × 22.5 × 1
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • Lee Gukhyeon
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 300.00 กรัม
 • Best Seller
 • -

ประวัตินักเขียน

Cha Minkyeong

0 Review(s)