เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยาก หากรู้วิธี เล่ม 1

 • ผู้เขียน : Uehara Fumi
 • ผู้แปล : กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
ราคา : ฿150.50 ฿215.00 |30%Off

เรื่องย่อ

แนะนำวิธีการดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-6 ปีเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นอาการ ความผิดปกติ วิธีการดูแล ฯลฯ โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งรวบรวมสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นในห้องเรียน และภายในโรงเรียน เพื่อให้คุณครูเข้าใจลักษณะพิเศษของเด็กเหล่านี้ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำวิธีรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการวิเคราะห์ วิธีรับมือเด็กพิเศษของคุณครูจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้เขียน

จุดเด่น
ผู้เขียนเล่าในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ ที่ไปเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล โดยนำเสนอเรื่องราวการดูแลเด็กพิเศษ ได้อย่างน่าสนใจ ชวนติดตาม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ทันที นอกจากนี้ยังบอกวิธีที่ช่วยให้สังเกต ลักษณะความผิดปกติของเด็กที่ซ่อนอยู่ได้

อ่านแล้วได้อะไร
● คุณครูหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ
● พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ
● หน่วยงานและองค์กรที่จัดกิจกรรม การอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ
● บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องการดูแลเด็กพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย
● ความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิเศษ ปฐมวัย
● กรณีศึกษาวิธีดูแลเด็กพิเศษ จากผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ เด็กพิเศษโดยตรง
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160447022
 • ปีที่พิมพ์
 • 2563
 • ผู้เขียน
 • Uehara Fumi
 • จำนวนหน้า
 • 148
 • ผู้แปล
 • กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
 • ขนาด (ซม.)
 • 18.4 × 26 × 1
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 500.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160447022

ประวัตินักเขียน

Uehara Fumi

อดีตนักสังคมสงเคราะห์ที่ไปเยี่ยมเยียนสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความต้องการถ่ายทอด วิธีการดูแลและช่วยเหลือ “เด็กพิเศษ” ที่เข้าใจง่ายแก่ครูในสถานศึกษา จึงลาออกจากการเป็นนักสังคมสงเคราะห์และมาทุ่มเทกับการทำงาน ด้านการวิจัย ให้คำปรึกษา โดยเป็นอาจารย์และนักการศึกษาเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ “เด็กพิเศษ”

0 Review(s)