ฝึกสมองไม่ให้ทุกข์

 • ผู้เขียน : Toshinori Kato
 • ผู้แปล : กานต์มณี พฤทธิพัฒนะพงศ์
ราคา : ฿157.50 ฿225.00 |30%Off

เรื่องย่อ

สมองเป็นส่วนที่สร้างอุปนิสัยและความคิด หากเราต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก การฝึกสมองจึงอาจเป็นวิธีที่ตรงจุดกว่าการวิเคราะห์จิตใจซึ่งเป็นนามธรรม โดย แนวทางที่จะค้นพบกลไกของความทุกข์รูปแบบต่าง ๆ ในสมองมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยเวลา ความเชี่ยวชาญ และกรณีตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อสกัดเป็นความรู้แก่ผู้อ่าน ฝึกสมองไม่ให้ทุกข์ เป็นผลงานที่เกิดจากความทุ่มเทของนายแพทย์โทะชิโนะริ คะโตะ ในการศึกษาและรักษาผู้คนกว่า 10,000 คน โดยอาศัยภาพถ่ายสมอง MRI ช่วยเผยให้เห็นว่า ความผิดปกติของสมองตรงจุดใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา อารมณ์ ความรู้สึกเหล่านั้นดีขึ้นได้อย่างไร ถ้าเราอยากปรับอารมณ์ให้ห่างไกลจากความเครียด วิตกกังวล หรือทุกข์ใจ ควรเริ่มต้นฝึกสมองด้วยวิธีใดจึงจะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจยิ่งกว่าเดิม หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณมีกำลังใจต่อสู้กับความทุกข์ใจของตนเอง เพราะเมื่อคุณ “เห็น” สมอง ก็ย่อมเห็น “ทางออก” ของปัญหาได้ในที่สุด

จุดเด่น
1. อธิบายกลไกของความวิตกกังวล ไม่สบายใจ หรือความทุกข์ใจต่าง ๆ ที่มีสาเหตุจากสมองให้เข้าใจง่าย อ่านเพลิน มีตัวอย่างชัดเจน
2. แนะนำวิธีฝึกสมองที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและจัดการอารมณ์ อย่างเหมาะสมกับสมองของตน
3. เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง ซึ่งมีประสบการณ์ วิเคราะห์ภาพถ่ายสมอง ของคนหลากหลายช่วงวัย

อ่านแล้วได้อะไร
วิธีฝึกให้สมอง 2 ซีก พัฒนาอย่างสมดุลและมี รหัสสมองที่แข็งแรงทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อป้องกัน และบรรเทาความวิตกกังวลที่เกิดจากสมอง

กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป/คนวัยทำงาน/ นักเรียนนักศึกษา
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160447046
 • ปีที่พิมพ์
 • 2563
 • ผู้เขียน
 • Toshinori Kato
 • จำนวนหน้า
 • 192
 • ผู้แปล
 • กานต์มณี พฤทธิพัฒนะพงศ์
 • ขนาด (ซม.)
 • 12.7 × 18.4 × 0.9
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 190.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160447046

ประวัตินักเขียน

Toshinori Kato

โทะชิโนะริ คะโตะ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยา ชีวจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา ผู้วิเคราะห์สมองด้วยภาพเอ็มอาร์ไอ (MRI) ชื่อดังของญี่ปุ่น ค้นพบทฤษฎี fNIRS วัดประสิทธิภาพสมอง ก่อตั้งศูนย์พัฒนาสมอง KATOBRAIN เป็นผู้อำนวยการ KATO PLATINA CLINIC และเขียนหนังสือเกี่ยวกับสมองไว้มากมาย

ฝึกสมองด้วยงานบ้าน
view
Toshinori Kato

฿129.50 ฿185.00 | 30% Off

0 Review(s)