ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ&ธุรกิจท่องเที่ยว 1

 • ผู้เขียน : Live ABC
 • ผู้แปล : ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
ราคา : ฿243.75 ฿325.00 |25%Off

เรื่องย่อ

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 16 บท แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เน้นการช่วยเหลือ ลูกค้าในร้านอาหาร เช่น การรับจองโต๊ะ แนะนำเมนู ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการโรงแรม เช่น การต้อนรับ การตอบข้อสงสัย ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วไป เช่น การซื้อของ การวางแผนท่องเที่ยว และส่วนที่ 4 เป็นสถานการณ์ที่มักเกิดในสนามบินและบนเครื่องบิน เช่น การจองตั๋ว การเช็กอิน แต่ละส่วนเริ่มต้นด้วย “เตรียมตัวให้พร้อม” ซึ่งประกอบด้วย บทสนทนาตัวอย่างและคำศัพท์ รวมทั้งมีกิจกรรมการอ่าน การฟัง และการพูด พร้อม แบบฝึกหัดหลายรูปแบบ เช่น การฟังแล้วตอบคำถาม การเติมคำในช่องว่าง เป็นต้น โดยเฉลยแบบฝึกหัดและคำแปลบทสนทนาอยู่ท้ายเล่ม

จุดเด่น
• รวบรวมคำศัพท์และบทสนทนา ครอบคลุมสถานการณ์ที่มักพบบ่อย
• มีกิจกรรมฝึกฝนการฟังและการพูด
• มีแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียน พร้อมเฉลย
• มีไฟล์เสียง MP3 และวิดีโอ เพื่อฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการพูด

อ่านแล้วได้อะไร
คลังคำศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร และการเดินทางโดยเครื่องบิน ที่นำ ไปใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ภาษาอังกฤษของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบอาชีพบริการ
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160447770
 • ปีที่พิมพ์
 • 2563
 • ผู้เขียน
 • Live ABC
 • จำนวนหน้า
 • 280
 • ผู้แปล
 • ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
 • ขนาด (ซม.)
 • 17 x 22.5 x 1.5
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 400.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160447770

ประวัตินักเขียน

Live ABC

0 Review(s)