เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

          เมื่อ พ.ศ. 2471 ทองเกษม สุพุทธิพงศ์ (ตั้งเซ็กกิม) หนีความยากจนเดินทางโดยเรือสำเภามาจากเมืองซัวเถา ประเทศจีน มาหาโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย อดทนและมุ่งมั่นอ่านหนังสือจนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้าน จนสามารถเปิดร้านหนังสือจีนเล็กๆ ย่านเยาวราชเป็นของตนเอง ชื่อ “นานมี” จะได้มีนานๆ มาจากคำว่า “หน่ำมุ่ย” แปลว่า “ความงดงามทางตอนใต้”

          ต่อมาทายาทชื่อ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (คุณเล็ก) มีโอกาสทำงานที่ร้านหนังสือจีนนานมี แต่เห็นว่าโลกหนังสือภาษาไทยเล็กมาก จึงเปิดแผนกหนังสือไทยในบริษัทนานมี ต่อมาจึงแยกตัวออกมาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อ “นานมีบุ๊คส์” จัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพจากหลายประเทศหลายภาษา เพราะเชื่อว่าหนังสือสร้างตัวตน

          คุณเล็กฝันอยากให้คนไทยรู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ เพราะเชื่อว่าหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน จึงจัดพิมพ์หนังสือ Go Genius Mini เพื่อให้ความรู้รอบตัวฉบับกระเป๋า

          เรายังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงจัดโครงการอบรมครูทั่วประเทศเป็นประจำ เพื่อมอบความรู้ด้านต่างๆ เช่น STEM คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ภาษา วรรณกรรม ให้ครูนำไปสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

          นานมีบุ๊คส์เชื่อมั่นในพลังของวรรณกรรมจึงเสาะหาต้นฉบับดีๆ จากทั่วโลกมาแปลและจัดพิมพ์ให้คนไทยได้อ่าน โดยเฉพาะวรรณกรรมรางวัลโนเบลและแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่เสกมนตร์จนเกิดกระแสรักการอ่านทั่วประเทศไทย การ์ตูนความรู้พลิกวงการอ่านอีกครั้งด้วยการผสมผสาน (สุดยอด) มุกตลก ความเร้าใจของการผจญภัยเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาตนเอง นิทานสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ ทำเรื่องยากที่ผู้ใหญ่อธิบายไม่ถูกให้เข้าใจง่าย เราแบ่งนิทานตามกลุ่มอายุและหัวข้อที่เด็กสนใจ สุขภาพกายใจนั้นสำคัญ เราจึงสรรหาต้นฉบับที่หลากหลายมากขึ้น หนึ่งในนั้นมีธรรมชาติช่วยชีวิตของดร.ทอม อู๋ และหนังสือระบายสีสำหรับผู้ใหญ่ จนเกิดปรากฏการณ์ดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นและการระบายสีคลายเครียดไปทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย รับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง นานมีบุ๊คส์จึงก่อตั้งสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เพื่อเสาะแสวงหานวัตกรรมการเรียนรู้จากทั่วโลก เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ลงมือปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Learning Space เช่น NANMEEBOOKS Learning Center ศูนย์วิทยาศาสตร์ PHÄNOMENTA และศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย (NANMEEBOOKS Kiddy Intelligence Center) รูปแบบ EdTech เช่น ระบบเรียนรู้ออนไลน์แบบ adaptive ชื่อ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ หรือระบบ total solutions ช่วยครูให้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ และให้บริการด้านการเรียนรู้ในรูปแบบของการจัดค่ายและกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ครู และทีมงานองค์กรต่างๆ

          จึงเป็นที่มาของการเปิด GO Genius Learning Center (เขาใหญ่) ให้เป็น Learning Space สำหรับการจัดค่ายและกิจกรรมโดยเฉพาะ รับกลุ่มโรงเรียน ครอบครัว และองค์กร เน้นคอนเซ็ปต์ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ และขยายต่อไปสู่ RAIN TREE Residence ที่พักบูติกที่ตกแต่งห้องตามตีมนักเขียนระดับโลก 27 คน เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเติมพลังจากธรรมชาติ ล่าสุดนานมีบุ๊คส์จับมือองค์กรการศึกษาระดับโลกอย่าง Gakken ประเทศญี่ปุ่น เปิดบริษัท Gakken Classroom เน้นให้เด็กไทยมีทักษะชีวิต เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้อย่างเข้าใจ และสนุกสุดยอดปัจจุบันนานมีบุ๊คส์เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการเรียนรู้ (Learning Service Provider) โดยมีสินค้าและบริการ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

1. หนังสือ ได้แก่

2. นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ ได้แก่

3. บริการด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดค่าย อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาเด็ก ผู้ปกครอง ครู และองค์กร

4. Learning Space ได้แก่นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen ที่เปี่ยมด้วย 7 ทักษะที่สำคัญของชีวิต ดังนี้

1. มีจิตสำนึกพลเมืองดี รู้หน้าที่ มีจริยธรรม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงทัศนคติได้อย่างสร้างสรรค์

4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ แผ่นดิน อยู่กับธรรมชาติอย่างสุนทรีย์

5. มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่น รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีอุดมการณ์

6. มีทักษะประกอบวิชาชีพ

7. สร้างสรรค์ ต่อยอด คิดนอกกรอบวิสัยทัศน์

                นานมีบุ๊คส์เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการเรียนรู้ที่มีความหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เราเชื่อถึงพลังของการทำงานแบบพันธมิตร และให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานที่เป็น Active Citizen มีไฟ รับผิดชอบต่อชีวิตและหน้าที่ของตัวเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องพันธกิจ

                นานมีบุ๊คส์ยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen โดยการทำหนังสือ นิตยสาร และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้ การจัดค่าย อบรม สัมมนา หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และเปิดใจกว้างถึงวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้การเรียนรู้มีความหมาย ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่แปรเปลี่ยน