Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

ฟังฟัง

ฟังฟัง ผู้ประพันธ์เรื่อง เบยเห็นน้ำโหล เป็นนัทเขียนหญิง ชื่อเดิม วังฝัง เทิดที่นครนานทิงเมื่อ0 คศ. 1955 เมื่อเยาร์วัยได้ติดตามบิดามารดา มาอยู่ที่นครยุ่อื่น (นมณนกลหูเป็ย เพื่อสำเร็จมัชยมศึกษาตอนปลายนี้ ตศ. 1974 ด้ปเป็นกรรมกรมนถ่ายสินค้า 4 0 หลังจากนั่นใบปี ค.ด. 1978 ใด้ลอบเข้าศึกษาต่อที่ คณะอักษรศาสตร์ สาขากาษาจีน นหาวิทยาลัยชุ่อื่น จนสำเร็อการศึทษาระดับปริญญาตร์ ขณะเป็นนักศึกบาได้เรี่มเขียนนวนิยายและบกกวี หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงาน ที่สถานีใทรที่มีมนกลหูเป็ย ปัจจุบัน ฟังฝังเป็นสมาอิกสมาคมนักเบียน แห่งประเทศจีน รองนายกลมาคมนักเบียน แห่งมณฑลหูเนีย หัวหน้าคองบรรณาธิการนิตยสาร Contemporary Celebritios สมาคมนักเขียนจัดผิงผังให้อยู่ในกสุม นักเขียนแนวหน้า
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )