Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

กนก วิบูลพัฒน์

กนก วิบูลพัฒน์
เป็นคนแปลกๆคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตนเองอยู่ผิดที่ผิดทางบ่อยๆ แต่ก็เป็นคนโชคดีที่ได้รับความรักและโอกาสมหัศจรรย์ที่ทำให้ทุกวันนี้ยังคงเป็นตัวของตัวเองที่แปลกๆต่อไปNปัจจุบันกนกเป็นอาจารย์ทางด้านการศึกษาพิเศษที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร เธอหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยสนับสนุนครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ยอมรับความแตกต่าง และเปิดโอกาสให้เด็กที่แตกต่างมีพื้นที่ที่จะอยู่ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง เท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี

สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )