Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

Jeon Byung Kyu

Jeon Byung Kyu

สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา และระดับมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติโซล ปัจจุบันรับราชการครูในโรงเรียนประถมโซลมย็อนจง เป็นปีที่ 17 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮัฟรูทา ที่ทุ่มเทในการเผยแพร่วิธีเรียนด้วยฮัฟรูทาโดยใช้การพูดคุยถามตอบให้ได้เด็กคิดมาตลอดก่อนที่ฮัฟรูทาจะเป็นที่รู้จักในเกาหลี และปัจจุบันยังทำการศึกษาวิจัยทฤษฎีโดยใช้ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้การเรียนแบบฮัฟรูทาจริง ทั้งที่บ้านและห้องเรียน

สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )