ผู้เขียน

Kondo Makoto

เกิดปี ค.ศ. 1948 จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัยเคโอ ปี ค.ศ. 1973 เป็นแพทย์ประจํา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1979-1980 แล้วกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคโอ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษามะเร็ง แนะนํา ข้อมูลทางการแพทย์ที่จํา เป็นเพื่อ รักษาคนไข้เฉพาะรายอย่างสม่ํา เสมอ บรรยายเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง ให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายในประเด็นสํา คัญๆ เช่น อันตรายของการผ่าตัดใหญ่ พิษ ของยาต้านมะเร็ง เป็นต้น นายแพทย์คนโด มะโกะโตะประสบความสํา เร็จในการให้ความรู้ด้าน สุขภาพต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง
สินค้าทั้งหมด ( 2 รายการ )
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿180
ลด 20%
฿225 ประหยัด ฿45
addCart
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿188
ลด 20%
฿235 ประหยัด ฿47
addCart
ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.