Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

Kyoko Ikeda

Kyoko Ikeda จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จากนั้นศึกษาศิลปะและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยสึกุบะแต่ลาออกกลางคัน แล้วไปศึกษาต่อด้านศิลปะที่สถาบันเซะสึจนจบหลักสูตร เคียวโกะเคยทำงานเป็นฝ่ายผลิตในกองบรรณาธิการนิตยสาร นอกจากนี้ ยังเคยทำงานออกแบบโฆษณา หนังสือ และเว็บไซต์ ปัจจุบันเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระ