Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

Maja Pitamic

การเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี คิดค้นขึ้นโดย ดร.มาเรีย มอนเตสซอรีนักการศึกษา ชาวอิตาลี เป็นวิธีสอนที่เหมาะกับเด็ก ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติโดยมีแนวคิดหลักคือ การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมขณะเรียนของเด็กเด็กจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น เมื่อได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ตนเองเป็นศูนย์กลาง วิธีสอนของมอนเตสซอรีประสบ ผลสำเร็จมาก และได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )