Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

คณา คชา

คณา คชา เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๕๑๑ แต่เติบโตที่อำเภอสัดหีบในหมู่บ้านครู ที่มีพ่อเป็นครูใหญ่ ด้วยความที่เป็นครูใหญ่ โดยเฉพาะในอำเภอต่างจังหวัด พื้นที่อาณาบริเวณบ้านจึงกว้างขวางกว่าชาวบ้านเขา เลยเริ่มเก็บเริ่มหาเมล็ดดอกไม้สวย ๆ มาปลูกเล่นบริเวณพื้นที่ว่างๆ ดั้งแต่บัดนั้น ครั้นโตขึ้นมาจับพลัดจับผลูได้ไปเรียนระดับอุดมศึกษาถึงจังหวัดเชียงใหม่ จากหอพักไปเรียนหนังสือหรือไปหาข้าวเย็นกิน วันดีคืนดี แทนที่จะนั่งรถสื่ล้อแดงหรือซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อน กลับเดินด้วยสองขานี่แหละได้เดินดูโน่นดูนี่ไปด้วยโดยเฉพาะต้นไม้สวย ๆ ที่มีมากมายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้นมีโอกาสเรียนต่อถึงระดับปริญญาโทก็ไปเรียนไกลถึงต่างแดนประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เมืองที่ไปเรียนเป็นเมืองเล็กๆแล้งๆ มีประชากรไม่มากนักทางตอนใต้ของรัฐเทกซัส สรุปความแล้ว ชีวิตในช่วงวัยเด็กแทบไม่ได้อยู่ในเมือง ครั้นต้องลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวในเมืองใหญ่ขึ้นมา เลยพยายามเสกสรรพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว จนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )