Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

ร.อ.หญิง ธิติมา ช้างพุ่ม

เรืออากาศเอกหญิง ธิติมา ช้างพุ่ม เกิดเมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่จังหวัดนครปฐม ในครอบครัวเล็กๆ ของคุณพ่อบุญเลิศและคุณแม่จินดา ช้างพุ่ม จบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนราชินีบูรณะ(นครปฐม) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ ๕๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มชีวิตการทำงานครั้งแรกในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ (โคนม) ประจำโรงพยาบาสสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการทหารในตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารการข่าว กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศมีความรักการอ่านการเขียนมีผลงานเขียนส่งประกวตหลายสถาบันอย่างต่อเนื่อง นวนิยายสำหรับเยาวชนเรื่อง 'หมีพิทักษ์ฝัน" ได้รับรางวัลชมเชยแว่นแก้ว ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ เข้ารอบสุดท้ายประเภทวรรณกรรมเยาวชนนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ถึง ๒ ใน ๗ เรื่องคือ"เพื่อนรักจากพลูโต' และ "หนูพิเศษ(แต่ไม่มีจมูกนะ)"และล่าสุด "พวกเราแปลงร่างได้"ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสารคดีสำหรับเยาวชน แว่นแก้ว ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓ เล่มนี้ที่ปรารถนาจะเป็นตัวนำทางเด็ก ๆ ออกค้นหาความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติรอบตัว ซึ่งมหัศจรรย์เสียยิ่งกว่าการ์ตูนหรือเกมคอมพิวเตอร์เรื่องไหน ๆ
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )