Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

วิภาดา สุทธิโรจน์

วิภาดา สุทธิโรจน์ (ครูแบ๋ม) -จบการศึกษาระดับประถมจาก รร.ทุ่งมหาเมฆ -จบการศึกษาระดับมัธยมจาก รร.สตรีศรีสุริโยทัย -จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากจุฬาฯ -จบ ป.โท จากจุฬาฯ -เคยรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รางวัลแว่นแก้ว ประเภทนิทานส่งเสริมคุณธรรม เรื่องแน็กกี้ มังกรใจดี
สินค้าทั้งหมด ( 3 รายการ )