Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
ผู้เขียน

วีรศิลป์ วิฬารศิลป์

เกี่ยวกับผู้เขียน วีรศิลป์ วิฬารศิลป์ ชื่อจริง : สุริศร แก้วม่วง ชื่อเล่น : เล็ก อเล็ก นามปากกา : สุริศร วัฒนอุดมศิลป์, วีรศิลป์ วิฬารศิลป์, วิลาศ วิฬารศิลป์ การศึกษา : ประถมศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกูหลาบ : มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย : จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน (ปัจจุบันคือคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาชีพ : ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก็และหัวหน้าทัวร์ที่บริษัทสุขนิยมทัวร์ ผลงานที่ผ่านมา : นวนิยายเรื่องสุดปลายสะพาน สำนักพิมพ์อมรินทร์ (นวนิยายเข้ารอบสุดท้าย นายอินทร์อะวอร์ด ปี 2549)
สินค้าทั้งหมด ( 1 รายการ )