C-3: ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ชุดสื่อการทดลองสำหรับนักเรียน

ราคา : ฿665.00 ฿950.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

สนุกกับการประกอบชุดสร้าง แบตเตอรี่จากผักผลไม้ และของเหลว ที่หาได้ในครัว และลองสร้างเสียง ดนตรีจากแตงกวา
หรือ