กติกาการประกวดคลิปเล่าเรื่อง 2.20 นาที Harry Potter 20th

 • 1.วิธีการส่งผลงาน

  • อัดคลิปเล่าเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ ภายในระยะเวลา 2 นาที 20 วินาที (ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ผู้สมัครสามารถเล่าเรื่องเล่มใดเล่มหนึ่ง เล่าสรุปทั้ง 7 เล่ม หรือเล่าเรื่องย่อก็ได้)
  • อัพโหลดคลิปลงใน youtube แล้วตั้งชื่อคลิปว่า เล่าเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ 2.20 นาที พร้อมติดแท็ก #ฉลองครบรอบ20ปีแฮร์รี่พอตเตอร์
  • กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (Google form) ให้ครบถ้วน และคัดลอกลิงก์จาก youtube มาส่ง


  2.วันเวลาที่เปิดรับผลงาน

  • ตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 23.00 น.

  3.รายละเอียดของผลงาน

  • เล่าเรื่องจากวรรณกรรมชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ 7 เล่มเท่านั้น (ไม่นับรวมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเด็กต้องคำสาป, สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์, สัตว์มหัศจรรย์ อาชญากรรมของกรินเดลวัลด์ ต้นฉบับบทภาพยนตร์, แฮร์รี่ พอตเตอร์ท่องแดนประวัติศาสตร์เวทมนตร์, ชุดห้องสมุดฮอกวอตส์: ควิดดิชในยุคต่างๆ, สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่, นิทานของบีเดิลยอดกวี)
  • ห้ามส่งคลิปของคนอื่นต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง มิได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
  • ไม่ผิดกฎหมายมักเกิ้ล เช่น เป็นสื่อลามกอนาจาร, ล้อเลียนสถาบันต่างๆ และอื่นๆ


  4.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

  • สัญชาติไทย
  • ไม่จำกัดเพศและวัย
  • สร้างสรรค์ผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้
  • ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด


  5.การนำผลงานไปใช้ประชาสัมพันธ์

  • นานมีบุ๊คส์จะโพสต์คลิปผลงานทั้งหมดลงในเพจเฟซบุ๊ก
  • ผู้ส่งผลงานสามารถโพสต์คลิปผลงานลงใน Social media ของตนเองได้ โดยต้องระบุว่าเป็นผลงานที่ส่งประกวด


  6.เกณฑ์การตัดสิน

  • ตัดสินโดยคณะกรรมการ คิดเป็นผลคะแนน 90%
  • ตัดสินจากยอดไลก์บน youtube คิดเป็นผลคะแนน 10%