โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ

เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส
ร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารด้วยการมอบหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเป็นการเสริมสร้างความรู้ สติปัญญา ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ ดำเนินโครงการมายาวนานกว่า 7 ปีแล้วโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ได้ส่งมอบหนังสือสู่โรงเรียนมากกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ  โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งทางบริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัดและมูลนิธิทองเกษมเพพื่อการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต

ถึงแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งของรัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ร่วมช่วยกันบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนไปแล้วมากกว่า 5 ล้านเล่ม แต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนและต้องการหนังสือเสริมความรู้และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยมีการร้องขอความอนุเคราะห์ผ่านทางโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ จึงใคร่ขอเชิญชวนองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ร่วมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กไทย ด้วยการร่วมบริจาคเพื่อมอบหนังสือดีๆพร้อมตู้หนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการเป็นการช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ

ท่านผู้มีจิตเมตตาสามารถร่วมบริจาคหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ 3 ลักษณะด้วยกันดังนี้

แบบที่ 1
ท่านผู้มีจิตเมตตาบริจาคเงิน 20,000 บาท นานมีบุ๊คส์ร่วมบริจาคอีก 12,000 บาท ดังนั้นโรงเรียนรับหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้มูลค่า 32,000 บาท พร้อมตู้หนังสือสลักป้ายชื่อผู้บริจาค 1 ตู้ โดยท่านสามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านต้องการจะมอบหนังสือให้ หรือมอบให้กับโรงเรียนที่ร้องขอความอนุเคราะห์มา โดยโครงการ จะจัดส่งหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนที่ท่านกำหนดโดยไม่เสียค่าจัดส่ง

แบบที่ 2
ท่านผู้มีจิตเมตตาบริจาคเงิน 5,000 บาท นานมีบุ๊คส์ร่วมบริจาคอีก 5,000 บาท ดังนั้นโรงเรียนรับหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้มูลค่า 10,000 บาท (ไม่มีตู้หนังสือ) โดยท่านสามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านต้องการจะมอบหนังสือให้ หรือมอบให้กับโรงเรียนที่ร้องขอความอนุเคราะห์มา โดยโครงการ จะจัดส่งหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนที่ท่านกำหนดโดยไม่เสียค่าจัดส่ง

แบบที่ 3
ท่านผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังศรัทราเมื่อได้ครบ 20,000 นานมีบุ๊คส์ร่วมบริจาคอีก 12,000 บาท ดังนั้นโรงเรียนรับหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้มูลค่า 32,000 บาท พร้อมตู้หนังสือสลักป้ายชื่อผู้บริจาค 1 ตู้โดยท่านสามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านต้องการจะมอบหนังสือให้ หรือมอบให้กับโรงเรียนที่ร้องขอความอนุเคราะห์มา โดยโครงการจะจัดส่งหนังสือหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนที่ท่านกำหนดโดยไม่เสียค่าจัดส่ง

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมบริจาคจะได้รับ

1. ท่านจะได้จารึกชื่อและ/หรือโลโก้บริษัทบนตู้หนังสือ
2. ผู้ดำเนินโครงการยินดีอำนวยความสะดวกในเรื่องการขนส่งไปยังโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. กรณีบริจาคจำนวนมากในนามบริษัท ผู้ดำเนินโครงยินดีสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีมอบ และ/หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
4.หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนที่รับมอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อตามกรมสรรพากรกำหนด)

ประมวลภาพโครงการที่ผ่านมา