บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลสูงสุดต่อพัฒนาการของเด็ก แต่บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจมีคำถามว่าแล้วต้องทำอย่างไร Nanmeebooks Family Camp ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่สามารถออกแบบกิจกรรมทางจิตวิทยา ให้พ่อแม่ลูกได้ทำร่วมกัน สร้างความสนุกสนานและอบอุ่นผูกพัน นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่จะได้เก็บเกี่ยวเทคนิคและความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเด็กๆได้ในแต่ละช่วงวัย
  ไม่ว่าเวลาในชีวิตประจำวันของคุณกับลูกจะมีมากน้อยเพียงใด แต่ทุกช่วงเวลาจากนี้ไป จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งคุณภาพ • พ่อแม่จ๋าอย่าโกรธหนู  สนใจลงชื่อเข้าร่วม/รับข่าวสาร
  Click
 • เลี้ยงลูกให้สมาธิดี  สนใจลงชื่อเข้าร่วม/รับข่าวสาร
  Click
 • เลี้ยงลูกไม่ยาก หากรู้วิธีเล่นกับลูก  สนใจลงชื่อเข้าร่วม/รับข่าวสาร
  Click
 • ทลายภูเขาน้ำแข็งในใจลูก  สนใจลงชื่อเข้าร่วม/รับข่าวสาร
  Click
นานมีบุ๊คส์ยินดีทำงานร่วมกับครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปในการจัด Family Camp เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณรัฐนันท์ โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4408
หรือ คุณฎามา โทร 0-2662-3000 ต่อ 4425

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม
คุณฎามา
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425
หรือทาง e-mail: dama@nanmeebooks.com
* Required

*ข้อมูลที่จำเป็น