การติดต่อสื่อสารออนไลน์ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้กลายเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาต่างประเทศจึงยิ่งกลายเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนสำหรับทุกคน ในวัยเรียนใช้ในการแสวงหาความรู้และรู้จักสังคม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ในวัยทำงานการประกอบอาชีพ ทักษะภาษาต่างประเทศยังนำพาให้เข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างและเข้าใจชุมชนโลกที่มีความหลากหลายอีกด้วย
  ในกระบวนการค่ายภาษาต่างประเทศของนานมีบุ๊คส์ เยาวชนจะได้มีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้สนุกกับเรียนรู้ร่วมกัน ในบรรยากาศและสถานการณ์ ที่จะช่วยให้เปิดใจพูดคุยกันผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกจากจะฝึกฝนการสื่อสารแล้ว เยาวชนจะยังได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นบางประการในการใช้ชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย


  • 4C's English Camp Click
  • Enjoy Chinese Click

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม
คุณฝนเทียม
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4323
หรือทาง e-mail: rattanaphon@nanmeebooks.com
* Required

*ข้อมูลที่จำเป็น