How to order

วิธีการสั่งซื้อ

หมายเหตุ หากส่งหลักฐานชำระเงินภายในเวลา 08.30-12.00 น. ของวันทำการ(จันทร์-ศุกร์) จะจัดส่งออกในวันทำการถัดไป สินค้าจะส่งถึงคุณภายใน 3-4 วัน

** หากมีการสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นเข้ามาด้วย การจัดส่งจะล่าช้าประมาณ 3 วันทำการ **