• ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเฟโนเมนต้า (Phaenomenta)

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ PHÄNOMENTA ประเทศไทย เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการแนว Hands-on ซึ่งประกอบด้วยสถานีการทดลองที่พัฒนาจากต้นแบบสถานีการทดลองจากมูลนิธิ PHÄNOMENTA ประเทศเยอรมัน กิจกรรมการทดลองด้วยตนเองจะกระตุ้นความคิดผู้เข้าเยี่ยมให้เข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนและต่อยอดสู่ความเข้าใจในปรากฎการณืที่คล้ายๆกันได้
    กิจกรรมการทดลองในแต่ละสถานีจะไม่มีคำตอบให้ผู้เข้าเยี่ยมชม คุณจะพบคำตอบหลังจากที่ทำการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร์แนวทางเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป และพบกับความประหลาดใจในปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น

  • E-English Club

    เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี ระบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
    E-learning และ Interactive ที่ให้เด็กฝึกทักษะ ฟัง-อ่าน-พูด-เขียน ด้วยสำเนียงของเจ้าของภาษา พร้อมเทคโนโลยี voice recognition ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกซ้อมสำเนียงด้วยระบบบทบาทสมมุติและอัดเสียง ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการกว่า 150 แห่ง แนวคิดจากประเทศไต้หวัน