แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน

.

วันที่ : 17-18 ตุลาคม 2562

สถานที่ : NANMEEBOOKS Learning center อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ สุขุมวิท ซอย 31 (สวัสดี)

ระยะเวลา : หลักสูตร 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 1533

ราคา : ฿4,700.00

CAMP DETAIL

จุดประสงค์ของค่าย: หัวข้อการเรียนรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจำวัน
2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสืบเสาะในหลักการศึกษา(ปีอาเช,ดิวอีย์ ,เฟรย์เร)
3. เอกลักษณะของการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
4. พื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5. ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
6. บทบาทและพฤติกรรมของครูในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเชื่อมโยงสู่ความท้าทาย
7. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
รายละเอียดกิจกรรม: ในการอบรมของเรา ผู้อบรมจะไม่เพียงได้รู้จักเบื้อลึกเบื้องหลังของ”การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ” แต่จะเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทดลองเรียนรู้แบบสืบเสาะอย่างเป็นขั้นตอนทั้งยังได้เรียนรู้ว่าจะใช้คำถามอย่างไรกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสงสัยจนอยากสืบเสาะ และกระหายที่จะหาคำตอบด้วยตนเองซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เด็กๆจะได้มีอิสระในการคิดที่จะเรียนรู้