หลักสูตรที่ช่วยดึงความสามารถของเยาวชนที่มีอยู่และอาจไม่เคยรู้ นำไปสู่การเติมเต็มตามศักยภาพของทุกคน ทุกกิจกรรมบรรจงสอดแทรกความหมาย ให้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการค้นหาศักยภาพของตนเอง จุดประกายกระบวนการสร้างความรู้ โดยมีหลักสำคัญของการเรียนรู้ 3 ประการ คือ

  1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง
  2) การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับสิ่งที่รู้มาก่อนแล้ว
  3) การนำความรู้ที่มีอยู่เดิมไปใช้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป


  • เรียนรู้เกษตรศาสตร์พระราชาแบบ Active Learning Click
  • ภาวะผู้นำเด็ก Gen Z ยุค 4.0 Click
  • แค่คลิก ชีวิตก็เปลี่ยน Click

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม
คุณฝนเทียม
โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4323
หรือทาง e-mail: rattanaphon@nanmeebooks.com
* Required

*ข้อมูลที่จำเป็น