วันวารของแม่ : : ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 2 ปี 2546 (ปกใหม่)

 • ผู้วาดภาพประกอบ: สุทัศน์ ปาละมะ
ราคา : ฿135.00

เรื่องย่อ

สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชาวบ้านในลุ่มน้ำบางปะกงที่ ผู้เขียนได้เรียงร้อยมาจากประสบการณ์จริงผสานกับการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตที่ดีงามของผู้คนในสังคมและความผูกพันของครอบครัวไทยในอดีต ทำให้รู้ว่าสังคมสมัยก่อนเขาอยู่กันอย่างไร อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถ้อยคำภาษาท้องถิ่นพร้อมคำอธิบายไว้ท้ายเล่ม ซึ่งหนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือที่ช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดีเล่มหนึ่งทีเดียว
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160437061
 • ปีที่พิมพ์
 • 2560
 • ผู้เขียน
 • -
 • จำนวนหน้า
 • 168
 • ขนาด (ซม.)
 • 14.3x21x0.9
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • สุทัศน์ ปาละมะ
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 200.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
0 Review(s)