Go Genius Camp ตามรอยนิลส์ อาร์มสตรอง ตอน พิชิตอวกาศ (Follow a Trail of Niels Armstrong)

Go Genius Camp ตามรอยนิลส์ อาร์มสตรอง ตอน พิชิตอวกาศ (Follow a Trail of Niels Armstrong)

.

วันที่ : 8 - 10 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) นครราชสีมา

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

อายุ : 8 - 12 ปี

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226

ราคา : ฿9,500.00

CAMP DETAIL

จุดประสงค์ของค่าย: - ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้งกับดวงจันทร์และผลกระทบต่อสิ่งชีวิตบนโลก
- ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจบนดวงจันทร์และความสำเร็จในการพิชิตดวงจันทร์โดยชาติต่าง ๆ
- ผู้เรียนตระหนักถึงภาระหน้าที่และคุณสมบัติของนักบินอวกาศนำมาซึ่งการทำภารกิจในอวกาศ
- ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกตุ ไหวพริบ และความร่วมมือกันภายในกลุ่ม
รายละเอียดกิจกรรม: ครบรอบ 50 ปีกับการก้าวเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษยชาติโดยนักบินอวกาศ นิลส์ อาร์มสตรอง พร้อมกับคณะในยานอะพอลโล 11 มาร่วมตามรอยนิลส์ อาร์มสตรอง เรียนรู้เส้นทางแห่งการเป็นนักบินอวกาศฝึกหัดเพื่อพิชิตดวงจันทร์ ทำภารกิจบนดวงจันทร์ นิลส์อาร์มสตรองทำอะไรบ้างเมื่อถึงดวงจันทร์ และเรียนรู้ว่าปรากฎการณ์อันเนื่องมาจากดวงจันทร์มีส่วนสำคัญกับโลกและการใช้ชีวิตของเรา เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก้าวเข้าสู่โลกของนักบินอวกาศฝึกหัดกันเลย

รูปแบบของค่าย
- การสวมบทบาทว่าที่นักบินอวกาศฝึกหัด
- การใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดผู้เรียน
- การให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม Hands-on