• ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (Kiddy Intelligence Center)

    บูรณาการการเรียนรู้ผ่าน 5 สถานี คือ สถานีขบวนรถไฟรักการอ่าน สถานีขยับร่างกาย สถานีวิทยาศาสตร์ สถานีศิลปะ และสถานี 6Q UP อัจฉริยะปั้นได้

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเฟโนเมนต้า (Phaenomenta)

    เหมาะสำหรับคนอายุ 0-99 ปี เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์แนวใหม่ ที่ไม่มีวิธีเล่น และไม่มีคำอธิบาย หากด้วยการปฏิบัติจริงกับประสาทสัมผัสทั้งห้า และการสนทนากับเพื่อน จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากรู้ และเข้าใจเองในที่สุด เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนมานักเรียนมาทัศนศึกษา และให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ แนวคิดจากประเทศเยอรมนี

  • บริการเช่าห้องประชุม

    บริการให้เช่าห้องสำหรับจัดอบรม สัมมนา เปิดตัวสินค้า หรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในแบบส่วนตัวของคุณ เช่น วันเกิด ฯลฯ เรามีอุปกรณ์สำหรับการประชุมพร้อม