• สำหรับครอบครัว

    จุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุข มีพื้นฐานสำคัญมาจากครอบครัวที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัวจึงเป็นหัวใจที่เราพร้อมสร้างสรรค์ให้กับทุกครอบครัว ผ่านกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ปาร์ตี้วันเกิด หรือ Family Trip ด้วยธีมการเรียนรู้ที่เราเชี่ยวชาญ และเป็นไปตามความเหมาะสม เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณ

  • สำหรับโรงเรียน

    การเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมทั้งการเรียนในห้อง และประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียน เรามีทั้งค่ายค้างคืนและค่ายหนึ่งวัน ที่นำเสนอผ่าน Theme การเรียนรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละค่าย ในขณะที่ ครูและผู้บริหาร ก็ต้องได้รับการพัฒนาทักษะและเติมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ การอบรมจึงเน้นที่การบูรณาการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยหลักสูตรที่เราสามารถออกแบบได้เหมาะสมกับความต้องการ เช่น หัวข้อ STEM สู่ STREAM Approach และอื่นที่อีกมากมายที่เราเชี่ยวชาญ

  • สำหรับองค์กร

    การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นพลังสำคัญที่ ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เราพร้อมบริการและสร้างเป้าหมายขององค์กรคุณให้สำเร็จได้ด้วยหลักสูตรและทีมงานคุณภาพ พร้อมสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น “Team Building: Roadmap to Happiness and Success” “Self Click: แค่คิดชีวิตก็พลิก” รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ส่งเสริมพลังเชิงบวกทั้งวิธีคิดและการกระทำ