Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
สินค้าทั้งหมด ( 4 รายการ )
18%
ผู้เขียน : LINDA LIUKAS ผู้แปล : อนุชา งามยิ่งมาก
28 กิจกรรม AI Word เพื่อเรียนรู้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ และลองสร้างหุ่นยนต์ของตัวเอง
฿175 ฿144
ประหยัดไป ฿31
18%
ผู้เขียน : LINDA LIUKAS ผู้แปล : ปรเมศร์ จันทร์ใส
รู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน รวมถึงเข้าใจ ระบบการทำงานภายในอันฮ
฿195 ฿160
ประหยัดไป ฿35
18%
ผู้เขียน : LINDA LIUKAS ผู้แปล : วรางคณา ศิริวานนท์
กิจกรรม Hands-on พัฒนากระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ น้นให้เด็กรู้จัก อินเทอร์เน็ต เข้าใจหลักการทำ
฿175 ฿144
ประหยัดไป ฿31
18%
18%
ผู้เขียน : LINDA LIUKAS ผู้แปล : พร่างดาว นุประดิษฐ์
22 กิจกรรม Unplugged Coding เพื่อเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยี
฿195 ฿160
ประหยัดไป ฿35
18%
฿195
฿160
ประหยัดไป ฿35