Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
สินค้าทั้งหมด ( 6 รายการ )
30%
ผู้เขียน : LiveABC ผู้แปล : ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
รวมคำศัพท์และบทสนทนา ที่เป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวและบริการ
฿325 ฿228
ประหยัดไป ฿97
30%
ผู้เขียน : LiveABC ผู้แปล : ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
รวมคำศัพท์และบทสนทนา ที่เป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่ประกอบอาชีพ การท่องเที่ยวและบริการ * วลีและประโยคน่
฿325 ฿228
ประหยัดไป ฿97
16%
ผู้เขียน : LiveABC ผู้แปล : ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์
คำศัพท์สำหรับเทคนิคการอ่านและบันทึกเวชระเบียน -เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์ บุคลากรทาง
฿285 ฿239
ประหยัดไป ฿46
16%
สินค้าหมด
ผู้เขียน : Live ABC ผู้แปล : ภัทรพร สหวัฒนพงศ์
เรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีชั้นเชิง ยกระดับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
฿195 ฿164
ประหยัดไป ฿31
16%
สินค้าหมด
ผู้เขียน : Live ABC ผู้แปล : ภัทรพร สหวัฒนพงศ์
เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านโรงแรม ระดับพนักงานให้บริการถึงระดับผู้บริหาร ยกระดับทักษะฟัง พูด อ
฿195 ฿164
ประหยัดไป ฿31
30%
สินค้าหมด
ผู้เขียน : Live ABC ผู้แปล : ภัทรพร สหวัฒนพงศ์
เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานร้านอาหาร ระดับพนักงานให้บริการถึงระดับผู้บริหาร ยกระดับทักษะการฟัง พูด
฿195 ฿137
ประหยัดไป ฿58