Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ
สินค้าทั้งหมด ( 6 รายการ )
20%
ผู้เขียน : Gakken ผู้แปล : อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ
฿225 ฿180
ประหยัดไป ฿45
20%
ผู้เขียน : Gakken ผู้แปล : นงนุช เอี่ยมกระสินธุ์
ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบ เพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ
฿225 ฿180
ประหยัดไป ฿45
20%
ผู้เขียน : Gakken ผู้แปล : สุนันท์ ลีลาผาสุข
ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบเพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ
฿225 ฿180
ประหยัดไป ฿45
20%
ผู้เขียน : Gakken ผู้แปล : ริลดา เรืองศิริกูลชัย
ฝึกสรุปเนื้อหาสำคัญไว้อ่านก่อนสอบเพิ่มคะแนนจากแบบฝึกหัด พิเศษ! แผ่นฟิล์มช่วยจำ
฿225 ฿180
ประหยัดไป ฿45
20%
ผู้เขียน : Gakken ผู้แปล : อังคณา รัตนจันทร์
หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คน แนะนำสอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM เหมาะสำหรับประถมมัธยม
฿225 ฿180
ประหยัดไป ฿45
20%
ผู้เขียน : Gakken
ไม่มีข้อมูล
฿225 ฿180
ประหยัดไป ฿45