Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

aging หนังสือสำหรับผู้สูงอายุ

( 10 รายการ )

นานมีบุ๊คส์คัดเลือกหนังสือสำหรับผู้สูงอายุคุณภาพดีหลากหลายประเภทจากสำนักพิมพ์ชั้นนำในต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือโดยนักเขียนไทย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงวัยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพกายและใจ แม้วัยจะเสื่อมตามกาลเวลา แต่ผู้สูงวัยดูและสุขภาพให้แข็งแรงและเสริมสร้างจิตใจให้เบิกบานได้ เพื่อที่จะดำเนินชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความหมาย มีค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุขท่ามกลางลูกหลานต่อไปนานๆ

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿165
฿132
ประหยัดไป ฿33
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿245
฿196
ประหยัดไป ฿49
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿165
฿132
ประหยัดไป ฿33
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿158
฿126
ประหยัดไป ฿32
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿245
฿196
ประหยัดไป ฿49
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿138
฿110
ประหยัดไป ฿28
addCart

หนังสือสำหรับผู้สูงอายุ คู่มือ ไกด์ชีวิต มิตรคู่บ้าน สำหรับเตรียมความพร้อมให้ทุกครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายวัยชราให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความหมายในทุกช่วงเวลาในยุคที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ


หนังสือสำหรับผู้สูงอายุ เนื้อหาอ่านง่าย เหมาะสำหรับทุกบ้านที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ลูกหลานอ่านเพื่อดูแลผู้ใหญ่ในบ้าน หรือผู้สูงวัยจะอ่านเพื่อดูแลตัวเองก็ได้ หรือคนที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณก็อ่านได้ เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคอื่นๆที่มาพร้อมความเสื่อมของวัย

อ่านต่อ