Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์

( 11 รายการ )

นวนิยายที่เนื้อเรื่องมีพื้นฐานมาจากชีวประวัติของบุคคลหรืออ้างอิงเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาร้อยเรียงผ่านจินตนาการและเรื่องราวอื่น ๆ เผยมุมมองของเรื่องราวนั้นให้ได้สัมผัสแง่มุมใหม่ ๆ ทำให้เรื่องราวที่คุ้นหูคุ้นตาน่าสนใจและไร้ขอบเขตมากยิ่งขึ้น

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿375
฿315
ประหยัดไป ฿60
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿465
฿391
ประหยัดไป ฿74
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿298
฿250
ประหยัดไป ฿48
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿295
฿248
ประหยัดไป ฿47
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿195
฿164
ประหยัดไป ฿31
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿245
฿206
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿480
฿403
ประหยัดไป ฿77
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿158
฿133
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿395
฿332
ประหยัดไป ฿63
addCart
ลด 16%
สินค้าหมด
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿298
฿250
ประหยัดไป ฿48
addCart
ลด 16%
สินค้าหมด
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿235
฿197
ประหยัดไป ฿38
addCart

นวนิยายต่างประเทศที่เนื้อเรื่องมีพื้นฐานมาจากชีวประวัติของบุคคลหรืออ้างอิงในประวัติศาสตร์มาร้อยเรียงผ่านจินตนาการและผนวกกับเรื่องราวอื่น ๆ เผยมุมมองของเรื่องนั้น ๆ ให้ได้สัมผัสแง่มุมใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เจาะลึกถึงความคิดความรู้สึกของตัวละคร และทำให้เห็นรายละเอียดของสังคมและบรรยากาศรอบข้างของเรื่องราวในยุคสมัยเหล่านั้น ทำให้เรื่องราวที่เคยได้ยินในชีวิตน่าสนใจและไร้ขอบเขตมากยิ่งขึ้น 


แม้ประวัติศาสตร์บางเรื่องจะทับซ้อนหรือใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเขียนโดยคนต่างความคิด ต่างสัญชาติ ต่างมุมมอง อาจได้ประสบการณ์ ความเข้าใจ และประวัติศาสตร์ใหม่ ๆ ที่น่าขบคิดและจดจำ

อ่านต่อ