หนังสือภาษาอังกฤษ

หนังสือฝึกภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ บทสนทนาหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและทบทวนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

หนังสือภาษาสำหรับผู้ใหญ่ ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน หนังสือสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ตั้งแต่คำศัพท์พื้นฐาน รวบรวมเทคนิคเพื่อนำไปฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน


สนทนาภาษาอังกฤษ

วิธีใหม่ในการฝึกภาษาอังกฤษผ่านรูปภาพ และ Interactive CD-ROM ครบทั้งคำศัพท์ ประโยคบทสนทนา หลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และฝึกสนทนาโต้ตอบกับตัวละคร พร้อมแบบทดสอบทบทวนความรู้ท้ายบท


ศัพท์ภาษาอังกฤษ

หนังสือสอนคำศัพท์ รวบรวมกฎไวยากรณ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง และสอนหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป


เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก

เน้นสอนคำศัพท์ที่นำไปพูดและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน นำเสนอคำศัพท์อย่างละเอียด ช่วยให้ผู้อ่านพูดอธิบายความรู้สึกนึกคิดได้ตามต้องการ เสมือนได้ไปเรียนเมืองนอกจริง


ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

ครบเครื่องเรื่องการติดต่อสื่อสารและตอบโจทย์ทุกปัญหาในโลกธุรกิจ เน้นการเรียนรู้จากการจำลองสถานการณ์จริง ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และนำไปใช้งานได้ทันที


ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจหรือสายอาชีพนั้น เรียนรู้คำศัพท์และฝึกสนทนาผ่านสถานการณ์จำลองที่ต้องเจอในแวดวงธุรกิจ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนครบถ้วน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเห็นผลชัดเจน

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.