Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือสารคดีชีวประวัติ

หนังสือสารคดีชีวประวัติของนานมีบุ๊คส์รวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก รวมถึงบุคคลสำคัญในประเทศไทยที่สร้างความเปลี่ยนแปลทางด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ศิลปะ ฯลฯ  หนังสือเนื้อหาเข้มข้นเหล่านี้ไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้ แต่ยังมีแง่มุมอื่นๆให้ได้ติดตามหรืออาจนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้  อีกทั้งยังเป็นโอกาสเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นอีกด้วย

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
empty

ไม่มีสินค้าในหมวดหมู่นี้

สารคดีชีวประวัติ

หนังสือในหมวดสารคดีชีวประวัติรวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญทั่วโลก รวมถึงบุคคลสำคัญในประเทศไทย โดยบุคลเหล่านี้ล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ศิลปะ ฯลฯ  ข้อมูลทั้งหมดได้รับการเรียงร้อยถ้อยคำและกลั่นออกมาเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเข้มข้นซึ่งไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้น แต่ยังมีแง่มุมอื่นๆ เช่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ ให้ได้ติดตามหรืออาจนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้  อีกทั้งยังเป็นโอกาสเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นอีกด้วย


ประโยชน์ของหนังสือสารคดีชีวประวัติ

หนังสือสารคดีชีวประวัติไม่ได้ให้เพียงความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นจากการเรียนรู้เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ของแต่ละคน และยังได้เรียนรู้แนวคิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละยุคสมัยไปในตัว ซึ่งอาจนำไปปรับใช้ในชีวิตได้และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เสมือนได้เรียนรู้บทเรียนของผู้ที่มาก่อนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงยุคสมัยของเราให้ดีขึ้น

อ่านต่อ
ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2023 nanmeebooks.com All Right Reserved.