Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัย

( 1 รายการ )

งานเขียนที่ร้อยเรียงขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง ให้ข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเขียนนักอ่าน เข้าถึงยุคสมัยปัจจุบันจึงเข้าใจง่าย เห็นภาพที่นักเขียนต้องการสื่อสารชัดเจน

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 25%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿295
฿221
ประหยัดไป ฿74
addCart

งานเขียนที่ร้อยเรียงขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ความบันเทิง ให้ข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเขียนนักอ่าน เข้าถึงยุคสมัยปัจจุบันจึงเข้าใจง่าย เห็นภาพที่นักเขียนต้องการสื่อสารชัดเจน ให้เห็นถึงบริบทสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ทำให้หนังสือประเภทนี้สือสารกับกลุ่มนักอ่านได้เป็นวงกว้างและเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ