Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือสำหรับเยาวชน

( 1,651 รายการ )

นานมีบุ๊คส์คัดเลือกหนังสือสำหรับเยาวชนคุณภาพดีหลากหลายประเภทจากสำนักพิมพ์ชั้นนำในต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือโดยนักเขียนไทย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีและคนเก่ง

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 16%
addFavorite
฿168
฿141
ประหยัดไป ฿27
addCart
ลด 25%
addFavorite
฿195
฿146
ประหยัดไป ฿49
addCart
ลด 25%
addFavorite
฿895
฿671
ประหยัดไป ฿224
addCart
ลด 10%
addFavorite
฿158
฿142
ประหยัดไป ฿16
addCart
  • ...

หนังสือสำหรับเยาวชนจากนานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์คัดเลือกหนังสือสำหรับเยาวชนคุณภาพดีหลากหลายประเภทจากสำนักพิมพ์ชั้นนำในต่างประเทศ นำมาแปลเป็นภาษาไทย รวมทั้งหนังสือโดยนักเขียนไทย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตลอดจนมีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีและคนเก่ง 

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมให้เยาวชนไทยพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน และความสามารถในการใช้ภาษาที่สาม โดยแบ่งประเภทหนังสือเป็นหมวดใหญ่ดังนี้

หนังสือเสริมความรู้สำหรับเยาวชน 

หนังสือเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา การเกษตร และแนวพัฒนาตนเอง สำหรับเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่น่าอ่าน อ่านง่าย มีภาพประกอบสวยงาม มีกิจกรรมภายในเล่มให้เด็กได้ฝึกคิดและแก้ปัญหา

หนังสือคู่มือเรียนเตรียมสอบ 

คู่มืออ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบและมีแบบฝึก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ ช่วยพัฒนาการเรียนของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น สำหรับเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การ์ตูนความรู้ 

นำเสนอความรู้ของวิชาที่เด็กต้องเรียน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง เพื่อให้อ่านง่าย อ่านสนุก

นวนิยายสำหรับเยาวชน 

ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจากนวนิยายเยาวชนอ่านสนุกเพลิดเพลิน สอดแทรกคติเตือนใจและแนวคิดในการดำเนินชีวิต ทั้งแนวแฟนตาซี สืบสวนสอบสวน และผจญภัย

เรียนภาษา 

หนังสือเรียนภาษาที่เล่นได้ มีกิจกรรมให้ฝึกทักษะการฟังและการพูด ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

อ่านต่อ