หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน

หนังสือเสริมทักษะภาษาสำหรับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา ส่งเสริมให้เยาวชนรักในการอ่านมากขึ้น ประสบความสำเร็จและได้รับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุด

หนังสือภาษาสำหรับเยาวชนจากนานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงบทสนทนาของภาษาต่าง ๆ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นำเสนอวิธีการที่แปลกใหม่ สวยงามและน่าอ่าน เหมาะสำหรับเยาวชน


หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาอังกฤษ

หนังสือสอนภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งหนังสือภาพ หนังสือคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล  เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งเนื้อหาอัดแน่นด้วยทักษะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เสริมด้วยภาพประกอบเพิ่มความเข้าใจ ช่วยกระตุ้นเด็ก ๆ ให้หันมาสนใจการเรียนภาษามากขึ้น 


หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาไทย

หนังสือสอนภาษาไทย เนื้อหาบูรณาการความรู้กับชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งฝึกการคิดอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ในสิ่งที่เรียนมา ช่วยยกระดับภาษา สื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว


หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาจีน

หนังสือภาษาจีนที่เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ประโยค บทสนทนา พร้อมคำอ่านพินอินที่ถอดเสียงอ่านได้อย่างมีมาตรฐาน และมีแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนฝึกเขียนภาษาจีน เทคนิคการจำลำดับขีด มาพร้อม CD หรือ QR Code สแกนฟังเสียงอ่าน ควบคู่ไปกับการฝึกออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง 


หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาอื่น ๆ


หนังสือสอนภาษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ออกแบบมาเพื่อคนไทย เช่น ภาษาอาเซียน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาไม่เพียงมุ่งเน้นด้านคำศัพท์หรือไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางด้านประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่เรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะครบทุกด้าน

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.