หนังสือภาษาจีน ประถม - มัธยม

นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนภาษาจีน ตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐานไปจนถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน เทคนิคการจำและยังได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ บทสนทนา รวมถึงวัฒนธรรมจีน เหมาะสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาจีน

หนังสือภาษาจีนที่เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ประโยค บทสนทนา พร้อมคำอ่านพินอินที่ถอดเสียงอ่านได้อย่างมีมาตรฐาน และมีแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนฝึกเขียนภาษาจีน เทคนิคการจำลำดับขีด มาพร้อม CD หรือ QR Code สแกนฟังเสียงอ่าน ควบคู่ไปกับการฝึกออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง 

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.