Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือภาษาจีน ประถม - มัธยม

( 23 รายการ )

นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนภาษาจีน ตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐานไปจนถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน เทคนิคการจำและยังได้เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ บทสนทนา รวมถึงวัฒนธรรมจีน เหมาะสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 30%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿75
฿53
ประหยัดไป ฿22
addCart
ลด 25%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿125
฿94
ประหยัดไป ฿31
addCart
ลด 30%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿245
฿172
ประหยัดไป ฿73
addCart

หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาจีน

หนังสือภาษาจีนที่เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ประโยค บทสนทนา พร้อมคำอ่านพินอินที่ถอดเสียงอ่านได้อย่างมีมาตรฐาน และมีแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนฝึกเขียนภาษาจีน เทคนิคการจำลำดับขีด มาพร้อม CD หรือ QR Code สแกนฟังเสียงอ่าน ควบคู่ไปกับการฝึกออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง 

อ่านต่อ