Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือภาษาอังกฤษ ประถม - มัธยม

( 34 รายการ )

นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ รวมถึงบทสนทนา เหมาะสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 30%
addFavorite
฿925
฿648
ประหยัดไป ฿277
addCart
ลด 30%
addFavorite
฿145
฿102
ประหยัดไป ฿43
addCart
ลด 40%
สินค้าหมด
addFavorite
฿195
฿117
ประหยัดไป ฿78
addCart
ลด 40%
addFavorite
฿195
฿117
ประหยัดไป ฿78
addCart
ลด 40%
addFavorite
฿195
฿117
ประหยัดไป ฿78
addCart
ลด 40%
สินค้าหมด
addFavorite
฿195
฿117
ประหยัดไป ฿78
addCart
ลด 40%
สินค้าหมด
addFavorite
฿195
฿117
ประหยัดไป ฿78
addCart
ลด 16%
สินค้าหมด
addFavorite
฿225
฿189
ประหยัดไป ฿36
addCart

หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาอังกฤษ

หนังสือสอนภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งหนังสือภาพ หนังสือคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล  เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหาอัดแน่นด้วยทักษะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เสริมด้วยภาพประกอบเพิ่มความเข้าใจ ช่วยกระตุ้นเด็ก ๆ ให้หันมาสนใจการเรียนภาษามากขึ้น


ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

หนังสือสำหรับพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารสำหรับเด็ก ๆ แบ่งหมวดหมู่คำศัพท์เพื่อฝึกฝนการจำอย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แสดงชนิดคำและหน้าที่การใช้คำศัพท์ในประโยคตัวอย่าง ตลอดจนฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ


เรียนศัพท์อังกฤษ พัฒนา EQ (English quotient)

หนังสือสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพด้าน EQ เรียนรู้คำศัพท์ด้วยภาพที่ช่วยให้จดจำได้ไวและแม่นยำยิ่งขึ้น มีแบบฝึกหัดฝึกฝนการเขียน ท้ายเล่มมีเฉลยคำตอบและดัชนีที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ