หนังสือภาษาอังกฤษ ประถม - มัธยม

นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ รวมถึงบทสนทนา เหมาะสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หนังสือภาษาสำหรับเยาวชน ภาษาอังกฤษ

หนังสือสอนภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งหนังสือภาพ หนังสือคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและคำแปล  เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหาอัดแน่นด้วยทักษะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เสริมด้วยภาพประกอบเพิ่มความเข้าใจ ช่วยกระตุ้นเด็ก ๆ ให้หันมาสนใจการเรียนภาษามากขึ้น


ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

หนังสือสำหรับพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารสำหรับเด็ก ๆ แบ่งหมวดหมู่คำศัพท์เพื่อฝึกฝนการจำอย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แสดงชนิดคำและหน้าที่การใช้คำศัพท์ในประโยคตัวอย่าง ตลอดจนฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ


เรียนศัพท์อังกฤษ พัฒนา EQ (English quotient)

หนังสือสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพด้าน EQ เรียนรู้คำศัพท์ด้วยภาพที่ช่วยให้จดจำได้ไวและแม่นยำยิ่งขึ้น มีแบบฝึกหัดฝึกฝนการเขียน ท้ายเล่มมีเฉลยคำตอบและดัชนีที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.