Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือคู่มือเรียน-เตรียมสอบ

( 150 รายการ )

คู่มืออ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบและแบบฝึกสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ ช่วยพัฒนาการเรียนของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น 

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 16%
สินค้าหมด
addFavorite
฿75
฿63
ประหยัดไป ฿12
addCart
ลด 16%
addFavorite
฿315
฿265
ประหยัดไป ฿50
addCart
ลด 16%
addFavorite
฿195
฿164
ประหยัดไป ฿31
addCart
  • ...

หนังสือคู่มือเรียน-เตรียมสอบจากนานมีบุ๊คส์

เราเชื่อว่าการอ่านหนังสือแบบท่องจำไม่ใช่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  เพราะเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆอาจจะลืม นานมีบุ๊คส์จึงจัดทำหนังสือที่เนื้อหาเน้นการนำเสนอให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์และหลักการคิดอย่างเป็นระบบ  รูปเล่มน่ารัก น่าอ่าน อยากหยิบขึ้นมาอ่านตลอดเวลา ทั้งการเตรียมตัวก่อนเรียนและเตรียมสอบ โดยจัดทำ 3 วิชาหลักพื้นฐาน ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  แบ่งเป็นประเภทหนังสือ  คู่มือเรียน  แบบฝึกทักษะ และหนังสือเตรียมสอบ  ให้เด็กๆได้เลือกอ่านตามความต้องการ  เพื่อเป็นคู่มือสำหรับเด็กอ่านประกอบการเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดแก้ปัญหาเป็น


คู่มือเรียน
หนังสือที่เหมาะสำหรับเตรียมตัวก่อนเรียนและทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน เน้นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญและแนวคิดหลัก รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


แบบฝึกทักษะ
หนังสือแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา โจทย์หลากหลาย แนะนำวิธีคิดหลายๆแบบ 


หนังสือเตรียมสอบ
หนังสือที่เขียนโดยติวเตอร์ชื่อดังของไทย เพื่อเตรียมสอบปลายภาค สอบเลื่อนชั้น หรือสอบแข่งขัน 

อ่านต่อ