Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

สมุดบันทึกรักการอ่าน

สมุดบันทึกที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยให้เด็กเขียนบันทึกสิ่งที่ประทับใจจากการอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบอย่างอิสระ

บันทึกการอ่านของฉัน

เพราะการบันทึกของเด็กแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้นในสมุดบันทึกแต่ละระดับจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น หน้าที่มีเส้นเพื่อให้เด็กเขียนข้อความที่ประทับใจจากเรื่องที่อ่านลงไป  และหน้ากระดาษว่างๆ สำหรับวาดรูปตามจินตนาการที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องที่อ่าน  ซึ่งมีตำแหน่งให้เด็กเขียนชื่อหนังสือ และครู ผู้ปกครองลงนามรับทราบ  รวมทั้งแทรกเกร็ดน่ารู้และกิจกรรมลงมือทำ

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.