Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

สื่อการเรียนการสอน

( 2 รายการ )

เครื่องมือสำหรับครูนำไปใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินจากหนังสือที่เล่นได้และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่คุณครูสามารถเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสำหรับกับเด็กแต่ละวัย

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿4,990
฿4,192
ประหยัดไป ฿798
addCart
ลด 16%
addFavorite

ซื้อ

 

10

 

ชิ้น ลด

 

6%

 
฿4,940
฿4,150
ประหยัดไป ฿790
addCart

สื่อการสอนสำหรับเด็กทุกวัย

สำหรับสื่อการสอนเด็กเล็กเรามีเครื่องมือการเล่านิทานที่เรียกว่า “โรงละครคามิชิไบ” ฉบับไทย-อังกฤษ และไทย-จีน ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้เล่านิทานหน้าห้องเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี และนิทาน Bigbook นอกจากนี้ยังมีการ์ดคำศัพท์ โปสเตอร์ และสื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเรามีนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์  สามารถวัดผลและดูพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ได้เป็นรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งนำไปใช้และนักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้วิชาวิทยาศาสตร์เรามีโปรแกรม “ห้องเรียนทดลองวิทย์” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนเหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง 

อ่านต่อ