Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือแบบเรียน/แบบฝึกภาษาจีน

( 59 รายการ )

แบบเรียนภาษาจีน คู่มือครู แบบฝึกหัด นิทาน Big Book พร้อมสื่อการสอนและหนังสือเสริมความรู้จีนที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการเรียนในห้องเรียนแบบ Active Learning ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอย่างสนุกสนาน

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿340
฿272
ประหยัดไป ฿68
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿325
฿260
ประหยัดไป ฿65
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿320
฿256
ประหยัดไป ฿64
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿115
฿92
ประหยัดไป ฿23
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿215
฿172
ประหยัดไป ฿43
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿115
฿92
ประหยัดไป ฿23
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿200
฿160
ประหยัดไป ฿40
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿115
฿92
ประหยัดไป ฿23
addCart
ลด 40%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿285
฿171
ประหยัดไป ฿114
addCart
ลด 35%
สินค้าหมด
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿350
฿228
ประหยัดไป ฿122
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿125
฿100
ประหยัดไป ฿25
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿200
฿160
ประหยัดไป ฿40
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

N/A

 

ชิ้น ลด

 

N/A

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart

หนังสือแบบเรียนภาษาจีน

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียนภาษาจีน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน


แบบเรียนภาษาจีน ระดับปฐมวัย

แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย แบบฝึกหัด กิจกรรมในแต่ละบทส่งเสริมพหุปัญญาและเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัยด้วยหลักการพื้นฐาน Brain-based Learning (BBL) เนื้อหาสอดคล้องกับ “คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสื่อการสอนอื่น ทั้งสมุดคัดอักษรจีน โปสเตอร์ การ์ดคำศัพท์และหนังสือเสริมความรู้ภาษาจีนแบบเรียนภาษาจีน ระดับประถม/มัธยม

แบบเรียนภาษาจีนที่ออกแบบวิธีการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ Roadmap to Success ทำให้จัดการเรียนรู้ได้สะดวก ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัดและคู่มือครู เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเรียนคำศัพท์  ฝึกอ่านออกเสียง ฝึกสนทนา ฝึกเขียน เรียนรู้สุภาษิต พร้อมสื่อการสอนอื่น ทั้งสมุดคัดอักษรจีน โปสเตอร์ การ์ดคำศัพท์และหนังสือเสริมความรู้

อ่านต่อ
ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2023 nanmeebooks.com All Right Reserved.